میکروفون کنفرانس آنالوگ صامع AN-67

مشخصات کلیدی:
  • دارای سیستم ضدنویز پیشرفته(آنتی نویز)
  • دارای کلید حق تقدم ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگان
  • دارای اتصال دو خط و وصل بودن 35 میکروفون در هر خط
  • رادیو دیجیتال همراه با قابلیت اتصال بلوتوث

میکروفون کنفرانس آنالوگ صامعBD-900

مشخصات کلیدی:
  • بلندگوی داخلی با توان پخش صدای مطلوب و زاویه صدای باز
  • دارای کلید حق تقدم ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگان
  • دارای اتصال دو خط و وصل بودن 35 میکروفون در هر خط
  • رادیو دیجیتال همراه با قابلیت اتصال بلوتوث

میکروفون کنفرانس دیجیتال صامعDH-7

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید.

مشخصات کلیدی :

دارای کلید حق تقدم ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگانقابلیت تصویربرداری اتوماتیک با دوربین مولتی پروتکلامکان راه اندازی انواع دوربین های تصویربرداریدارای اتصال 4 خط راه اندازی 30 کنسول در هر خط

میکروفون کنفرانس دیجیتال صامعKM-20

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید.

مشخصات کلیدی :

دارای کلید حق تقدم ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگانقابلیت تصویربرداری اتوماتیک با دوربین مولتی پروتکلامکان راه اندازی انواع دوربین های تصویربرداریدارای اتصال 4 خط راه اندازی 30 کنسول در هر خط

میکروفون کنفرانس دیجیتال صامعVS-5

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید.

مشخصات کلیدی :

دارای کلید حق تقدم ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگانقابلیت تصویربرداری اتوماتیک با دوربین مولتی پروتکلامکان راه اندازی انواع دوربین های تصویربرداریدارای اتصال 4 خط راه اندازی 30 کنسول در هر خط

میکروفون کنفرانس صامعTS -1502

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید.

مشخصات کلیدی :

دارای کلید حق تقدم ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگانقابلیت تصویربرداری اتوماتیک با دوربین مولتی پروتکلامکان راه اندازی انواع دوربین های تصویربرداریدارای اتصال 4 خط راه اندازی 30 کنسول در هر خط