در حال نمایش 8 نتیجه

حضور و غیاب فراتکنو مدل F200

6,050,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • عملکرد ثبت تردد: اثر انگشت،رمز عبور
 • ظرفیت ثبت تردد: 100000 عدد
 • تشخیص اثر انگشت: دارد(2000 نفر)

حضور و غیاب فراتکنو مدل LX17

4,990,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • عملکرد ثبت تردد: اثر انگشت،رمز عبور
 • ظرفیت ثبت تردد: 50000 عدد
 • تشخیص اثر انگشت: دارد(500 نفر)
 • امکان تعریف رمز عبور: 500 نفر

حضورغیاب بعد پنجم مدل G3 PRO

32,890,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 12000
 • تشخیص کف دست: 3000
 • تشخیص اثر انگشت: 20000
 • تشیخص کف دست: 6000

حضورغیاب بعدپنجم VLCom255

22,990,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 6000-10000
 • تشخیص اثر انگشت: 6000-10000
 • تشخیص کارت: 10000
 • تردد:1/000/000

حضورغیاب فراتکنو مدل LF10

6,115,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • عملکرد ثبت تردد: چهره، رمز عبور
 • ظرفیت ثبت تردد: 50000 عدد
 • امکان تعریف چهره: 100 عدد

حضورغیاب فراتکنو مدل MB20

7,150,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • عملکرد ثبت تردد: اثر انگشت، چهره، رمز عبور
 • ظرفیت ثبت تردد: 50000 عدد
 • تشخیص اثر انگشت: دارد(400 نفر)
 • امکان تعریف چهره: 200 عدد

حضورغیاب فراتکنو مدل UF100

9,980,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • عملکرد ثبت تردد: اثر انگشت، چهره، رمز عبور
 • ظرفیت ثبت تردد: 80000 عدد
 • تشخیص اثر انگشت: دارد(2000 نفر)
 • امکان تعریف رمز عبور: 2000 عدد

حضورغیاب فراتکنو مدل XF100

14,100,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • عملکرد ثبت تردد: اثر انگشت، چهره، رمز عبور،کارت
 • ظرفیت ثبت تردد: 100000 عدد
 • تشخیص اثر انگشت: دارد(2000 نفر)
 • امکان تعریف چهره: 1500 عدد