در حال نمایش 6 نتیجه

کاغذ خردکن نیکیتا Silver Plus

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید.
ویژگی های کلیدی محصول:
 • ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ 
 • ظرفیت مخزن : 27 لیتر
 • سایز برش: 2*9
 • سرعت: 3.5 متر در دقیقه
این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 3,465 ذره تبدیل می کند.

کاغذخردکن نیکیتا 468

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید.
ویژگی های کلیدی محصول:
 • ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ 
 • ظرفیت مخزن : 18 لیتر
 • سایز برش: 4*40
 • سرعت: 3.80 متر در دقیقه
این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 424 ذره تبدیل می کند.

کاغذخردکن نیکیتا 9305

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید
ویژگی های کلیدی محصول:
 • ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ 80 گرم
 • ظرفیت مخزن : 16 لیتر
 • سایز برش: 2*15
 • سرعت: 230 میلی متر در دقیقه

کاغذخردکن نیکیتا SD 9310

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید.
ویژگی های کلیدی محصول:
 • ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ 
 • ظرفیت مخزن : 18 لیتر
 • سایز برش: 2*9
 • سرعت: 3.5 متر در دقیقه
این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 3,465 ذره تبدیل می کند.

کاغذخردکن نیکیتا SD 9355

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید
ویژگی های کلیدی محصول:
 • ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ 
 • ظرفیت مخزن : 15 لیتر
 • سایز برش: 2*8
 • سرعت: 3 متر در دقیقه
این کاغذ خرد کن  هر برگ کاغذ A4 را به 3,885 ذره تبدیل می کند.

کاغذخردکن نیکیتا SD 9360

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید.
ویژگی های کلیدی محصول:
 • ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ 
 • ظرفیت مخزن : 27 لیتر
 • سایز برش: 2*9
 • سرعت: 3.5 متر در دقیقه
این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 3,465 ذره تبدیل می کند.