در حال نمایش 11 نتیجه

حضور غیاب بعد پنجم VLSpeed-353

14,729,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 800
 • تشخیص کارت: 1000
 • تشخیص کف دست:800 (اختیاری)
 • تردد:150000
 • تشخیص کارت بدون تماس: اختیاری
 • سرعت تشخیص چهره: کمتر از 1ثانیه

حضور غیاب بعد پنجم VLEco-153

10,320,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 800
 • تردد:150/000
 • سرعت تشخیص چهره: کمتر از 1ثانیه
 • دوربین عکسبرداری: 2 مگاپیکسل
 • ارتباطات: WIFI

حضور غیاب بعد پنجم VLEco-154

12,970,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 500
 • تشخیص کارت: 1000
 • تشخیص کارت بدون تماس:اختیاری
 • تردد:000/150
 • سرعت تشخیص چهره: کمتر از 1ثانیه

حضور غیاب بعد پنجم VLEco-155

17,490,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 3000
 • تشخیص اثر انگشت: 3000
 • تشخیص کارت: 10000
 • تردد:100000
 • سرعت تشخیص چهره: کمتر از 1ثانیه

حضور غیاب بعد پنجم VLSpeed-355

25,190,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 6000
 • تشخیص کارت: 10000
 • تشخیص اثر انگشت: 6000-10000
 • تشخیص کف دست:3000(اختیاری)
 • تردد:200000

حضور غیاب بعد پنجم مدل MB-918

20,790,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • امکان تشخیص چهره و کارت تا 10000 نفر
 • امکان تشخیص چهره با ماسک
 • تشخیص اثر انگشت تا 4000 نفر
 • امکان تشخیص کف دست تا 3000 نفر
 • نوع ارتباط USB و Ethernet

حضورغیاب بعد پنجم مدل G3 PRO

32,890,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 12000
 • تشخیص کف دست: 3000
 • تشخیص اثر انگشت: 20000
 • تشیخص کف دست: 6000

حضورغیاب بعدپنجم VLCom255

22,990,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 6000-10000
 • تشخیص اثر انگشت: 6000-10000
 • تشخیص کارت: 10000
 • تردد:1/000/000

حضورغیاب بعدپنجم VLOptima-455

37,290,000 تومان
ویژگی های کلیدی:
 • تشخیص چهره: 10000
 • تشخیص کف دست: اختیاری
 • تشخیص اثر انگشت:10000(اختیاری)
 • تشخیص کارت: 10000

حضورغیاب بعدپنجم VLOptima-456

37,290,000 تومان
ویژگی های کلیدی: 
 • تشخیص چهره: 10000
 • تشخیص کف دست: 10000
 • تشخیص کارت: 10000
 • تردد:1000000

حضورغیاب بعدپنجم VLPro-555

51,000,000 تومان
مشخصات کلیدی:
 • تشخیص چهره: 30000-50000
 • تشخیص کف دست: 3000
 • تشخیص کارت: 50000
 • تردد:1000000 تا 2000000
 • عکس رویداد: 10000